Naujienos

VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir UAB „Gernora“ įgyvendina iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Betono mazgo infrastruktūros atnaujinimas“ sutartį. Pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“ šioje projekto sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos ES struktūrinių fondų lėšos.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Gernora“ įsigys:

  • Dujų tiekimo sistema, kuri šildys vandenį vandens šildytuve;
  • Vandens šildytuvą, kurio paskirtis – gaminti karštą vandenį, skirtą betono gamybai šaltuoju metu periodu;
  • Teleskopinį krautuvą, skirtą inertinių medžiagų (žvirgždo, smėlio, skaldos) užpylimui į bunkerius.

Šios įrangos įsigijimo dėka tikimasi:

  • Padidinti metinę betono gamybą apie 1000 kubinių metrų, nes iki šiol (nesant karšto vandens), įmonė šaltuoju metų periodu negalėdavo įvykdyti gaunamų užsakymų;
  • Paspartinti betono gamybos procesą (taip padidinant darbo našumą), nes galingesniu krautuvu bus greičiau pakraunami bunkeriai;
  • Mažiau teršti gamtą, nes tas pats medžiagų kiekis bus pakraunamas per mažiau operacijų, be to, naujas krautuvas į aplinką išmes mažiau teršalų.