Betono Gamyba

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image1
 • Untitled-4
 • lel
 • Nuotrauka GER7

PREKINIS BETONAS

Untitled-4

Gaminame įvairių klasių prekinio betono mišinius. Prekinis betonas yra transportuojamas savivarčiais, automobilinėmis maišyklėmis, betono siurbliais. Prekinis betonas esant poreikiui gali būti maišomas su kietėjimą lėtinančiais arba greitinančiais cheminiais priedais , plastikliais . Betono armavimui naudojame plastikinę arba metalinę fibrą .

Prekiniai betonai klasifikuojami pagal įvairius kriterijus . Pagrindiniai yra šie:

1. Prekinio betono gniuždymo stiprio klasės:

gniuždymo artimiausia Mažiausias charakteristinis Mažiausias charakteristinis
stiprio klasės stiprio gniuždant cilindrinis stipris, kubinis stipris,
  markė (GOST)  Mpa Mpa
C8/10 M150 8 10
C12/15 M200 12 15
C16/20 M250 16 20
C20/25 M300 20 25
C25/30 M350 25 30
C30/37 M400 30 37

2. Prekinio betono slankumo klasės:

Klasė Slankumas, mm
S1 nuo 10 iki 40
S2 nuo 50 iki 90
S3 nuo 100 iki 150
S4 nuo 160 iki 210

3. Prekinio betono aplinkos poveikio klasės:

Aplinkos poveikio klasėsžymėjimas Žemiausia betonoklasė  Aplinkos aprašymas   Pasitaikančių naudojamųaplinkos klasių pavyzdžiai
Nėra korozijos ar agresijos rizikos 
XO C8/10 Betonui be armatūros arba įdėtiniųmetalinių detalių: visos naudojimoaplinkos, išskyrus tas, kuriose yrašaldymo ar šildymo, erozijos ircheminių poveikių.Betonui su armatūra arba metalinėmisįdėtinėmis detalėmis: labai sausa Konstrukcijos patalpų, kuriosemažas oro drėgnis, viduje
Karbonizacijos sukeliama korozija
XC1 C16/20 Sausa arba nuolat šlapia Konstrukcijos patalpų, kuriosemažas oro drėgnis arba nuolatyra grunte ar vandenyje, viduje
XC2 C20/25 Šlapia, retai sausa Konstrukcijos paviršiai ilgaimirksta vandenyje; daugelispamatų
XC3 C25/30 Vidutiniškai drėgna Konstrukcijos patalpų, kuriosemažas oro drėgnis arba yraveikiamos atmosferos kritulių(lietaus), viduje
Chloridų, bet ne jūros vandens, sukeliama korozija
XC4 C30/37 Cikliškai šlapia ir sausa Konstrukcijos paviršiaimirksta vandenyje, betnepriklauso XC2 klasei
XD1 C30/37 Vidutinio drėgnumo Atviras betono paviršiustaškomas chloringo vandens purslais
Šaldymo ir atšildymo poveikis
XF1 C30/37 Vidutinis vandens įmirkis be ledotirpinimo medžiagos Vertikalūs konstrukcijų betonopaviršiai, veikiami lietaus ir šalčio
XF2 C25/30 Vidutinis vandens įmirkis su ledotirpinimo medžiagos Vertikalūs konstrukcijų betonopaviršiai, veikiami šalčio ir ledątirpinančių druskų
XF3 C30/37 Didelis vandens įmirkis be ledotirpinimo medžiagos Horizontalūs betono paviršiai,veikiami lietaus ir šalčio

Pastaba: betono aplinkos poveikio klasės priklauso nuo betono stiprio klasės pagal LST EN 206.